შიდა ქართლი

აგარა ახალსოფელი ბერბუკი
დიდი ატენი გომი გორი
იგოეთი კარალეთი ქარელი
კასპი კავთისხევი ხაშური
ხელთუბანი ხიდისთავი კოდა
ქვიშხეთი ლამისყანა მეტეხი
ოკამი რუისი სამთავისი
შავშვები შინდისი სკრა
სურამი თელთგორი ტყვიავი
ხელისციხე ზემო ოსიაური ზემო სობისი

შიდა ქართლი — ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე აღმოსავლეთ საქართველოში, ქართლის ერთი ნაწილი. მისი ადრინდელი სახელია ზენა სოფელი. შიდა ქართლი ისტორიულად მოიცავდა ტერიტორიას, რომელიც შემოფარგლული იყო: აღმოსავლეთით — არაგვით, ჩრდილოეთით — კავკასიონით, დასავლეთით — ლიხის ქედით, სამხრეთით — თრიალეთის ქედით.[:en]