ქვემო ქართლი

ახალსოფელი ბოლნისი დიდი დმანისი
დიდი გომარეთი დმანისი გამარჯვება
გარდაბანი ჯანდარი კოდა
კრწანისი ქვემო ბოლნისი მანგლისი
მარნეული მარტყოფი ნაღვარევი
ნორიო ორბეთი რუსთავი
სადახლო საკირე სართიჭალა
თამარისი თეთრიწყარო თრიალეთი
წალკა წინწყარო ცოფი

ქვემო ქართლი — საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე, ქართლის ერთი ნაწილი. იგი შემოსაზღვრული იყო თრიალეთის, ჯავახეთისა და ბამბაკ-ერევნის ქედებით. სხვადასხვა პერიოდში მისი კუთხეები იხსენიებიან სხვადასხვა სახელებით (თრიალეთი, გაჩიანი, გარდაბანი, ტაშირი, აბოცი, ბამბაკი), რომელთა შინაარსი ხშირად იცვლებოდა.